Zubni laboratorij od velike je važnosti u procesu nastajanja novog osmijeha.

Tu se izrađuju protetski radovi:

 • pojedinačne krunice, ljuskice
 • mostovi od nekoliko članova (zubi)
 • „cirkularni“ mostovi (puni zubni niz)
 • proteze (djelomične ili potpune)
 • udlage (rehabilitacijske, za bruksiste – pacijente koji boluju od škripanja zubima tijekom sna, zaštitne udlage kod zahvata All on 4, sportske udlage za sportaše)

Kako bismo osigurali sve etape novog osmijeha pod jednim krovom, stvorili smo najmoderniji laboratorij.

Samo kvalitetna suradnja koja znači brzu i efikasnu komunikaciju između ordinacije i zubnog laboratorija može dati odličan rezultat. Upravo zato je naš laboratorij u sklopu poliklinike.

Ne zadovoljavamo se prosječnim, perfekcionisti smo i težimo savršenstvu.

Zato biramo samo najbolje:

 • materijale za izradu protetskih radova
 • materijale za uzimanje otisaka
 • alate i pribor za rad
 • ultimativne precizne uređaje.

CAD-CAM tehnologija vrhunac je tehnologije u današnjoj dentalnoj medicini. Znatno olakšava i ubrzava  izradu protetskog rada. Preciznost izrade u odnosu na tradicionalne načine je puno veća.

Koristimo CAD-CAM tehnologiju u našem laboratoriju jer želimo isporučiti najbolji protetski rad pacijentu.

Dentalni laboratorij bez stručnog osoblja nije potpun.

Mi imamo sve:

 • vrhunske materijale
 • najmoderniju aparaturu
 • vrsne dentalne tehničare.

U suradnji s laboratorijem naši doktori stvaraju nezaboravne osmijehe.

Kontaktirajte nas