In Novosti

Ugradnju implantata bi trebala obavljati eduicirana osoba – implantolog. U Hrvatskoj nema priznate edukacije koja dodjeljuje titulu implantologa pa ugradnju implantata obavljaju specijalisti kirurgije i parodontologije dok u nekim zemljama postoji jednogodišnja edukacija za stomatologe koji nakon teoretskog i praktičnog ispita dobivaju certifikat implantologije.
Najbitnije je da bilo da je netko specijalist ili stomatolog i bavi se implantologijom zna svoje mogućnosti i nedostatke i da se konstantno i redovito usavršava te naučene spoznaje redovito primjenjuje u praksi.
Implantologija je kompleksna grana stomatologije koja obuhvaća više povezanih disciplina – kirurgiju, parodontologiju, protetiku, jer gotovi rad mora imati dugogodišnju funkciju i estetiku. Stoga osoba koja se bavi implantologijom mora imati znanja iz svih tih disciplina ili suradnju sa specijalistima svih tih grana.

Recommended Posts