Dijete kao pacijent

Pedodoncija ili dječja dentalna medicina dio je dentalne medicine koja se bavi prevencijom defekata i oboljenja čeljusti te liječenjem zubi kod djece pri čemu higijena predstavlja najvažniji [...]