Danas više nema razloga za strah od odlaska kod stomatologa. Sama pomisao na „bijelu kutu“, miris i zvukove ordinacije mnoge ljude paralizira. Moderna dentalna medicina doskočila je ovom problemu uvodeći u svoju redovitu praksu svjesnu sedaciju.

ŠTO JE SVJESNA SEDACIJA?

Svjesna sedacija je vrlo učinkovita i sigurna metoda anksiolize i sedacije pacijenta tijekom zahvata, koju provodi educirani anesteziolog. Da bi se sedacija uspješno provela, treba biti osigurana oprema potrebna za sigurno provođenje postupka kao i monitoring.

KOME JE NAMIJENJENA SVJESNA SEDACIJA?

Zdravi pacijenti i bolesnici s jako dobro kontroliranom sistemskom bolesti kandidati su za primjenu svjesne sedacije. Kada navodimo kontrolirane sistemske bolesti, mislimo na hipertenziju, srednji stupanj dijabetesa, anemiju, kronični bronhitis i pretilost.

Dob ne predstavlja nikakvu prepreku. Važno je da je pacijent u dobroj zdravstvenoj formi. Naročito je funkcionalna kod djece, za koju znamo da se izrazito boje stomatologa i ne surađuju s doktorima.

 

Idealna je za primjenu kod većih i težih zahvata dužih od 20 minuta, naročito u implantologiji i oralnoj kirurgiji, kod pacijenata koji pate od dentalne fobije (straha od stomatologa) i onih koji imaju jako izražen podražaj na povraćanje tzv. „gag refleks“.

Anesteziolog i doktor dentalne medicine moraju imati uvid u zdravstveno stanje pacijenta. Važno je da se upozore na eventualne probleme kardiovaskularnog i dišnog sustava (pluća), bolesti jetre i bubrega, trudnoću te psihičke poremećaje kod pacijenata koji se namjeravaju podvrgnuti ovoj metodi.

Isto tako, jako je važno da im pacijent da popis lijekova koje redovito ili povremeno uzima, kako bi se osigurala pravilna doza lijekova za sigurno provođenje svjesne sedacije.

KAKO SVJESNA SEDACIJA DJELUJE NA PACIJENTA?

Lijekovi deprimiraju središnji živčani sustav, ali omogućuju verbalni kontakt s pacijentom cijelo vrijeme trajanja zahvata. Pacijent ne gubi svijest kao kod opće anestezije. On je pri svijesti, ali ne osjeća strah, tjeskobu, no gubi pojam o vremenu. Kod nekih pacijenata zna se pojaviti djelomična amnezija, izgube „dio filma“.

Pacijent ne osjeća nelagodu i nije mu neudobno. Ne smetaju mu zvukovi „brusilica“ i „bušilica“ koji sablažnjavaju pacijente otkada su izumljene. Smanjen je fiziološki odgovor na stres i nagon na povraćanje. To znači da je reducirana salivacija (izlučivanje sline), znojenje, tahikardija i mučnina.

Zaštitni refleksi – kašalj i gutanje se ne gube, ostaju očuvani, što je jako bitno za normalno funkcioniranje organizma.

POSTOJI LI KONTRAINDIKACIJA I IMA LI NUSPOJAVA?

Ne postoji apsolutna kontraindikacija za svjesnu sedaciju, osim poznate alergije na sedative.

Vrlo brzo se pacijenta nakon zahvata vraća u prvobitno, potpuno svjesno stanje. Treba napomenuti da ga se mora zadržati dvadesetak minuta do pola sata pod nadzorom stručnog osoblja zbog eventualnih vrtoglavica. Ne preporučuje se da pacijent vozi auto nakon zahvata. Treba imati osiguranu pratnju pri povratku kući.

TEHNIKE SVJESNE SEDACIJE?

Više je tehnika svjesne sedacije, a svima je zajednička primarna zadaća – sigurnost pacijenta:

  • Oralna svjesna sedacija
  • Inhalacijska svjesna sedacija
  • Intravenska svjesna sedacija
  • Intramuskularna svjesna sedacija

Razlikuju se po lijekovima i putevima njihove primjene.

Oralna sedacija primjenjuje lijekove sa sedativnim učinkom na usta, dok intramuskularna daje lijekove ubodom injekcije u mišić.

INHALACIJSKA SVJESNA SEDACIJA RAJSKIM PLINOM

Tehnika svjesne sedacije rajskim plinom znači primjenu kombinacije dušičnog oksidula (oksida) i kisika. Ne uzrokuje nikakve nuspojave jer se plin ne uključuje u metaboličke procese u organizmu. On se udahne i izdahne preko pluća.

Daje se u kombinaciji s kisikom pomoću maskice za nos. Riječ je o kontroliranom doziranju plina dušičnog oksida inhalacijskim putem u kombinaciji s kisikom. Uređaj MASTER FUX PLUS ultimativni je aparat za primjenu ove tehnike. On omogućuje automatsku kontrolu protoka i kontrolu miješanja dvaju plinova kako bi se dobila idealna koncentracija plina za sediranje pacijenta.

Počinje djelovati već nakon nekoliko minuta, a učinak prestaje nedugo nakon prestanka udisanja. To je pouzdana metoda.

Svjesna sedacija dušičnim oksidulom preporučuje se osobama koje pate od blage do umjerene anksioznosti, nagona na povraćanje tijekom uzimanja otisaka zubi, kod dugotrajnih zahvata (do 4 h), odraslima, a naročito djeci.

Ne preporučuje se osobama koje pate od težih općih bolesti, nepokretnim osobama ili onima koje pate od klaustrofobije.

INTRAVENSKA SVJESNA SEDACIJA

Intravenska svjesna sedacija daje lijekove intravenskim putem.Ona je najsigurnija, najučinkovitija i najpredvidljivija vrsta svjesne sedacije prema opažanjima struke.

Lijekovi se daju intravenski desetak minuta prije primjene lokalnog anestetika i početka samog zahvata. Primjena lijekova nastavlja se onoliko dugo koliko zahvat traje uz stalni monitoring pacijenta od strane anesteziologa. Daju se lijekovi predvidljivog trajanja i bilježe se parametri (saturacija kisika, frekvencija pulsa, stanje svijesti, točne doze i vrijeme primjene lijekova.)

Preporučuje se za velike i teške, dugotrajne zahvate poput All on 4-a, u implantologiji i oralnoj kirurgiji te osobama koje se izrazito boje i koje imaju nagon na povraćanje.

Kod djece i adolescenata intavenska sedacija nema predvidljiv učinak te se iz tog razloga ne preporučuje ova vrsta sedacije.

Svjesna sedacija, bez obzira koju tehniku odabrali, ima za cilj sigurnost pacijenta. Ona je dvostruko korisna. Olakšava i ubrzava rad doktoru dentalne medicine ili specijalistu oralne kirurgije. Omogućuje mu da više stvari odradi u jednom posjetu, a pacijent je miran i surađuje bez poteškoća jer ne osjeća strah.

Moderna poliklinika koja misli na dobrobit svojih pacijenata i ima razvijenu empatiju za njihove strahove, anksioznost, tjeskobu i nelagodu nudi svjesnu sedaciju u svojoj ponudi.

Mi smo jedna od njih!

Kontaktirajte nas