Tamara Žaja Miličić

DR.MED.DENT. / SPECIJALIST STOMATOLOŠKE PROTETIKE

Marko Miličić

DR.MED.DENT. / SPECIJALIST ORALNE KIRURGIJE I IMPLANTOLOGIJE

Zoran Miličić

DR.MED.DENT.

Viktorija Horvat Pilić

DR.MED.DENT.

Patricija Dergestin Regvat

VODITELJ ORDINACIJE

Kornelija Galic

DENTALNI ASISTENT

Vanja Paleka

DENTALNI ASISTENT

Martina Čunčić

DENTALNI TEHNIČAR

Matija Miličić

DENTALNI TEHNIČAR

Marta Vojnović

DENTALNI TEHNIČAR

Kontaktirajte nasTamara Žaja Miličić, liječnica dentalne medicine, specijalistica stomatološke protetike te suvlasnica Poliklinike TIM DENT, rođena je 1986. godine u Zagrebu.

Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2011. godine s izvrsnim uspjehom.

Dobitnica je nagrade Rektora Sveučilišta u Zagrebu za izradu znanstvenog rada na temu „Znanje doktora dentalne medicine i doktora opće obiteljske medicine o karcinomu usne šupljine“.

Tijekom studija bila je aktivna članica Studentskog zbora. Autorica je mnogih članaka u stručnim časopisima.

  1. godine održala je predavanje na godišnjem sastanku Hrvatskoga društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata.

Poslijediplomski doktorski studij Dentalne medicine upisala je 2011. godine, a zbog izrazite sklonosti prema visokoj estetici 2016. godine specijalizirala je stomatološku protetiku pri Stomatološkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. Žaja Miličić stručnjakinja  je za estetsku stomatologiju. Tijekom karijere stručno se usavršavala na području stomatološke protetike i dentalne estetike na tečajevima i seminarima u Europi i SAD-u:

 

Stručna je suradnica i rado čitana kolumnistica u časopisima „Lijepa i aktivna“ i „Moje zdravlje“, gdje daje svoje vrijedne  stručne savjete te rado odgovora na pitanja čitatelja.

Toliko je predana svome poslu da ne misli stati s edukacijama, jer nova znanja donose nove mogućnosti u praksi i još bolje rezultate za pacijente. Naši pacijenti znaju da su u najboljim rukama kada je estetika njihovog osmijeha u pitanju.

Dr. Marko Miličić, liječnik dentalne medicine, specijalist oralne kirurgije i suvlasnik poliklinike TIM DENT, rođen je 1980. godine u Zagrebu.

Dugogodišnju obiteljsku dentalnu tradiciju nastavlja 1998. godine upisom i školovanjem na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem diplomira 2005. godine.

  1. godine započeo je specijalizaciju iz oralne kirurgije u KB Dubrava, koju uspješno privodi kraju 2011. godine stekavši titulu specijalista oralne kirurgije i implantologije.

Vodi ga velika želja za novim dostignućima u svijetu dentalne medicine, a naročito iz područja oralne kirurgije i implantologije. O njegovoj nepresušnoj želji za znanjem, uvelike govori činjenica da se trenutno nalazi na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dentalna medicina.

Dr. Marko Miličić jedan je od vodećih hrvatskih oralnih kirurga. Tijekom karijere, stručno se usavršavao na području dentalne implantologije na tečajevima u Europi i SAD-u:

 

Redovito se susreće s najzahtjevnijim slučajevima u dentalnoj implantologiji, a o tome govori podatak da godišnje uspješno ugradi preko 5.000 implantata.

Certificiran je za rad s više vrhunskih implantoloških sustava:

 

Doktor Miličić član je:

 

O najnovijoj metodi u implantologiji nazvanoj All-on-four, dr. Marko Miličić je u sklopu svog stručnog usavršavanja učio na samom izvorištu znanja u Portugalu. Naime, svjetski autoritet implantologije Paulo Malo, tvorac revolucionarne metode i koncepta ALL-on-4 bio je prenositelj vrijednog znanja našem doktoru. Od najboljih se uči! Radi se o najvećem pomaku (inovaciji) u posljednjih 45 godina, koliko se implantati koriste za nadomještanje zubi.

Svoje znanje i vještine doktor Miličić usavršavao  je i u Los Angelesu na Global Institution for Dental Education kod dr. Sashe Jovanovića, jednog od najpoznatijih svjetskih oralnih kirurga.

Doktor Miličić je osoba koja rado prenosi svoje vrijedno stečeno znanje i iskustvo kao predavač Hrvatske komore dentalne medicine.

Poznavanje raznih implantoloških sustava i rad s raznovrsnim dentalnim implantatima garancija su velikog iskustva i vrhunskog izvođenja i najtežih zahvata. Kada u timu imamo jednog od vodećih stručnjaka u Hrvatskoj, koji je toliko predan svome radu i usavršavanju, s ponosom možemo reći da pružamo samo najbolje našim pacijentima na području oralne kirurgije i implantologije.

Zoran Miličić, liječnik dentalne medicine, rođen je 1956. godine u Zagrebu. Nakon završene Srednje medicinske zubotehničke škole, slijedio je korake svoga oca i diplomirao 1981. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je jedan od pionira stomatologa privatnika, jer je među prvima otvorio privatnu stomatološku ordinaciju u Zagrebu.

Tijekom karijere stručno se usavršavao na kongresima i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj:

 

Tijekom godina stekao je vrijedno kliničko iskustvo pružajući stomatološke usluge generacijama zadovoljnih pacijenata.

  1. godine postao je vrijedan član novootvorene poliklinike TIM DENT – Miličić, kojoj daje iznimni doprinos svojim velikim znanjem i bogatim kliničkim iskustvom.

Dr. Zoran Miličić druga je generacija stomatologa u porodici . On je važna spona između prve i treće generacije uglednih obiteljskih stomatologa. Svojim primjerom pokazao je i uvelike utjecao na odabir životnog poziva svoga sina, dr. Marka Miličića. Dentalna tradicija Miličić nastavlja se dobro utabanih putem, jer je iznjedrila i treću generaciju stomatologa.

Viktorija Horvat Pilić, liječnica dentalne medicine, rođena je 1975. godine u Zagrebu.

Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2003. godine. Nakon završenog pripravničkog staža u Domu zdravlja Zagreb-zapad, radila je u nekoliko renomiranih privatnih poliklinika. 2016. postaje dio tima poliklinike TIM DENT Miličić.

Zahvaljujući iskustvu i velikom broju pacijenata dotakla se svih grana stomatološke djelatnosti s posebnim naglaskom na stomatološku protetiku, estetsku stomatologiju i dentalne lasere, uz konstantno stručno usavršavanje na seminarima u Hrvatskoj i Europi:

Dr. Horvat Pilić vrijedna je članica našega tima.