Tamara Žaja Miličić

DR.MED.DENT. / SPECIJALIST DENTALNE PROTETIKE

Marko Miličić

DR.MED.DENT. / SPECIJALIST ORALNE KIRURGIJE I IMPLANTOLOGIJE

Zoran Miličić

DR.MED.DENT.

Ivana Šivak

DR.MED.DENT.

Ivona Ivkošić

DR.MED.DENT.

David Opšivač

DR.MED.DENT.

Blanka Cigoj

DR.MED.DENT. / SPECIJALIZANTICA ENDODONCIJE I RESTAURATIVNE DENTALNE MEDICINE

Iva Jelavić

DR.MED.DENT.

Patricija Dergestin Regvat

VODITELJ ORDINACIJE

Petra Draksler, Nino Zbanatski, Antonia Curkić

RECEPCIJA

DENTALNI TEHNIČARI

Kontaktirajte nas  Tamara Žaja Miličić, liječnica dentalne medicine, specijalistica stomatološke protetike te suvlasnica Poliklinike TIM DENT, rođena je 1986. godine u Zagrebu.

  Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2011. godine s izvrsnim uspjehom.

  Dobitnica je nagrade Rektora Sveučilišta u Zagrebu za izradu znanstvenog rada na temu „Znanje doktora dentalne medicine i doktora opće obiteljske medicine o karcinomu usne šupljine“.

  Tijekom studija bila je aktivna članica Studentskog zbora. Autorica je mnogih članaka u stručnim časopisima.

  2010. godine održala je predavanje na godišnjem sastanku Hrvatskoga društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata.

  Poslijediplomski doktorski studij Dentalne medicine upisala je 2011. godine, a zbog izrazite sklonosti prema visokoj estetici 2016. godine specijalizirala je stomatološku protetiku pri Stomatološkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

  Dr. Žaja Miličić stručnjakinja  je za estetsku stomatologiju. Tijekom karijere stručno se usavršavala na području stomatološke protetike i dentalne estetike na tečajevima i seminarima u Europi i SAD-u.

  Stručna je suradnica i rado čitana kolumnistica na portalu Journal.hr gdje daje svoje vrijedne  stručne savjete.

  Toliko je predana svome poslu da ne misli stati s edukacijama, jer nova znanja donose nove mogućnosti u praksi i još bolje rezultate za pacijente. Naši pacijenti znaju da su u najboljim rukama kada je estetika njihovog osmijeha u pitanju.

  Dr. Marko Miličić, liječnik dentalne medicine, specijalist oralne kirurgije i suvlasnik poliklinike TIM DENT, rođen je 1980. godine u Zagrebu.

  Dugogodišnju obiteljsku dentalnu tradiciju nastavlja 1998. godine upisom i školovanjem na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem diplomira 2005. godine.

  2007. godine započeo je specijalizaciju iz oralne kirurgije u KB Dubrava, koju uspješno privodi kraju 2011. godine stekavši titulu specijalista oralne kirurgije i implantologije.

  Vodi ga velika želja za novim dostignućima u svijetu dentalne medicine, a naročito iz područja oralne kirurgije i implantologije. O njegovoj nepresušnoj želji za znanjem, uvelike govori činjenica da se trenutno nalazi na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dentalna medicina.

  Dr. Marko Miličić jedan je od vodećih hrvatskih oralnih kirurga. Tijekom karijere, stručno se usavršavao na području dentalne implantologije na tečajevima u Europi i SAD-u:

   

   

  • Advanced Bone and Soft Tissue Course, Budimpešta,2019.
  • EMEA Cadaver Course in Barcelona, Španjolska,2018.
  • „Mekotkivna kirurgija“ Rim, 2015.
  • „Implantanti & suprastrukture -All-on-4- prikazi slučaja, protokoli u ordinaciji i laboratoriju“ Solaris, 2015.
  • „Asocijacija privatnih doktora stomatologije – implantologija All-on-4“ Sarajevo, 2015.
  • „Kirurško protetski protokol za All-on-4 – opinion leader“ Varaždin, 2015.
  • „gIDE “ Las Vegas, 2014.
  • i brojni drugi.

  O najnovijoj metodi u implantologiji nazvanoj All-on-four, dr. Marko Miličić je u sklopu svog stručnog usavršavanja učio na samom izvorištu znanja u Portugalu. Naime, svjetski autoritet implantologije Paulo Malo, tvorac revolucionarne metode i koncepta ALL-on-4 bio je prenositelj vrijednog znanja našem doktoru. Od najboljih se uči! Radi se o najvećem pomaku (inovaciji) u posljednjih 45 godina, koliko se implantati koriste za nadomještanje zubi.

  Svoje znanje i vještine doktor Miličić usavršavao  je i u Los Angelesu na Global Institution for Dental Education kod dr. Sashe Jovanovića, jednog od najpoznatijih svjetskih oralnih kirurga.

  Redovito se susreće s najzahtjevnijim slučajevima u dentalnoj implantologiji, a o tome govori podatak da  je do sada uspješno ugradio preko 10.000 implantata.

  Certificiran je za rad s više vrhunskih implantoloških sustava:

  • Nobel Biocare
  • Astra Tech
  • Zimmer
  • Biomet 3i
  • Ankylos
  • Implant Direct – dr. Miličić je opinion leader za ovaj premium implantološki sustav
  • Alpha Bio
  • Dental Tech
  • ICX.

  Poznavanje raznih implantoloških sustava i rad s raznovrsnim dentalnim implantatima garancija su velikog iskustva i vrhunskog izvođenja i najtežih zahvata. Kada u timu imamo jednog od vodećih stručnjaka u Hrvatskoj, koji je toliko predan svome radu i usavršavanju, s ponosom možemo reći da pružamo samo najbolje našim pacijentima na području oralne kirurgije i implantologije.

   

  Doktor Miličić član je:

  • Hrvatskog stomatološkog društva
  • Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju
  • Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju
  • Hrvatskog društva za maksilofacijalnu kirurgiju
  • Američkog društva za dentalnu implantologiju
  • Internacionalnog društva za dentalnu implantologiju (ICOI)
  • Europskog društva za oseointegraciju (EAO).

   

   

  Doktor Miličić je osoba koja rado prenosi svoje vrijedno stečeno znanje i iskustvo kao predavač Hrvatske komore dentalne medicine.

   

  Zoran Miličić, liječnik dentalne medicine, rođen je 1956. godine u Zagrebu. Nakon završene Srednje medicinske zubotehničke škole, slijedio je korake svoga oca i diplomirao 1981. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

  Bio je jedan od pionira stomatologa privatnika, jer je među prvima otvorio privatnu stomatološku ordinaciju u Zagrebu.

  Tijekom karijere stručno se usavršavao na kongresima i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj:

  • kongres HKDM & GC „Novi trendovi u dentalnoj medicini“ 2012.
  • „I. regionalni implanto-protetski ICX kongres“ 2011.
  • tečaj „Specijalistički pristupi u svakodnevnoj praksi“ 2010.
  • znanstveni skup „Komparativna patologija tumora u svjetlu inicijative“ 2010.
  • kongres „Suvremeni protetski postupci s primjenom“ 2009.
  • kongres „Suvremena stomatologija i protetski postupci“ 2009.
  • „1. Kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju“ 2008.
  • znanstveni skup „Značaj suradnje doktora stomatologije i doktora medicine u pripremi i praćenju bolesnika za transplantaciju“ 2007.
  • „IV. hrvatski endodontski simpozij“ 2005.
  • „Dental progress“ 2004.

   

  Tijekom godina stekao je vrijedno kliničko iskustvo pružajući stomatološke usluge generacijama zadovoljnih pacijenata.

  2013. godine postao je vrijedan član novootvorene poliklinike TIM DENT – Miličić, kojoj daje iznimni doprinos svojim velikim znanjem i bogatim kliničkim iskustvom.

  Dr. Zoran Miličić druga je generacija stomatologa u porodici . On je važna spona između prve i treće generacije uglednih obiteljskih stomatologa. Svojim primjerom pokazao je i uvelike utjecao na odabir životnog poziva svoga sina, dr. Marka Miličića. Dentalna tradicija Miličić nastavlja se dobro utabanih putem, jer je iznjedrila i treću generaciju stomatologa.

  Blanka Cigoj, liječnica dentalne medicine, rođena je 1991. godine u Zagrebu.

  Na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2017. godine s izvrsnim uspjehom.

  2018. godine pridružuje se timu poliklinike TIM DENT Miličić, nakon što je prethodno radila u nekoliko renomiranih privatnih ordinacija. Iste godine kreće sa specijalizacijom iz endodoncije i restaurativne dentalne medicine pri Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

  Područja interesa naše dr. Cigoj su:

  • endodoncija
  • restaurativna stomatologija
  • estetska stomatologija s protetikom
  • dječja stomatologija
  • dentalni laseri.

  Dr. Cigoj redovito se usavršava na stručnim seminarima prateći najnovije trendove u dentalnoj medicini.

  Članica je:

  • Hrvatskog endodontskog društva

  Autorica  je više članaka u stručnim časopisima. Dolaskom dr. Cigoj u naš tim dobili smo vrijednu članicu našeg radnog kolektiva.