Projekt je prijavljen Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u sklopu Pozivu na dostavu projektnih prijedloga  „Kompetentnost i razvoj MSP“ referentne oznake KK.03.2.1.05.   te je za projekt donesena Odluka o financiranju i sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Referentni broj ugovora: KK.03.2.1.05.0307

 

Kratki opis projekta: Projektom je planirano proširenje prostornih kapaciteta Poliklinike Tim Dent d.o.o. i ulaganje u opremu novih tehnologija te educiranje djelatnika za rad na novih tehnologijama.

 

Ciljevi projekta: Povećanjem prostornih kapaciteta omogućit će pružanje usluga svim zainteresiranim korisnicima usluga u najkraćem roku i svim uslugama koje suvremena stomatološka ordinacija pruža na jednom mjestu. Oprema nove tehnologije i primjena suvremenih IKT tehnologija u dentalnom laboratoriju omogućiti će proizvodnju proizvoda visoke kvalitete u kratkom vremenu u kombinaciji sa znanjem povećati će zadovoljstvo postojećih i novih korisnika usluga.

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti poliklinike Tim dent d.o.o., povećanje efikasnosti poslovanja i povećanje kvalitete usluga i zadovoljstva pacijenata.

 

Rezultati projekta: Kupovina novog poslovnog prostora i povećanje prostornih kapaciteta Poliklinike za 2,5 puta, nabavljena i instalirana oprema za ordinacije, nabava opreme za dentalni laboratorij i nabava opreme za edukaciju i usavršavanje stručnjaka u stomatologiji te educirani djelatnici za rad na novim tehnologijama.

Ukupna vrijednost projekta:  3.183.273,15 HRK

EU sufinanciranje projekta:    1.138.148,16 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2017.-01.08.2018. godine

Kontakt osoba za više informacija: Tamara Žaja Miličić, email: ordinacija@timdent.hr

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Kontaktirajte nas