In Novosti

Gubitak zubi daleko je veći problem od pukog estetskog nedostatka te nesumnjivo utječe na kvalitetu cjelokupnog života, posebice ako je riječ o gubitku prednjih zubi. Osim što je poremećen čitav žvačni sustav te s vremenom možemo početi trpjeti i bolove, ljudi koji su izgubili zube mogu se suočiti i sa čitavom lepezom psiholoških i emotivnih tegoba. S druge strane, parcijalne proteze i mostovi imaju svojih mana koje ih čine sve manje popularnima, a dentalna medicina danas može ponuditi gotovo idealno rješenje u vidu dentalnih implantata.
Osim što vizualno predstavljaju gotovo savršenu “kopiju” izgubljenog zuba, mogli bismo reći da je njihova funkcionalnost besprijekorna. Sofisticirani vijci od titana ugrađuju se u čeljusnu kost imitirajući tako korijen novog zuba, a potom im se dodaju keramičke krunice čime pacijent, osim funkcionalnosti, dobiva i vrhunsko estetsko rješenje.
[/blockquote]

Što treba znati o dentalnim implantatima?

Prirodni zub se, jednostavno objašnjeno, sastoji od korijena zuba usađenog u čeljusnu kost te od nama vidljivog dijela – krune zuba. Gubitkom zuba oboje je potrebno nadoknaditi, pri čemu zubni implantati predstavljaju nadomjestak zubnog korijena.

Riječ je o vijcima izrađenim od biokompatibilnog materijala, točnije titana i njegovih legura. Sam pojam “biokompatibilni materijal” govori nam da je riječ o implantatima koje naš organizam ne prepoznaje kao strano tijelo, prihvaća ih, te oni s lakoćom srastaju s čeljusnom kosti. U slučaju gubitka jednog zuba, ugrađuje se jedan implantat, no kada je gubitak veći, tada će implantati poslužiti kao nosači mosta ili, u slučaju potpune bezubosti, nosači proteza.

Liječnik dentalne medicine predlaže najbolje rješenje ovisno o konkretnom slučaju. Pritom posebno treba spomenuti takozvanu “All-on-four” tehniku namijenjenu pacijentima koji su izgubili sve zube – moguće je izraditi fiksni most kojeg nose samo četiri implantata. Ugradnja zubnih implantata tako će trajno riješiti vaš problem, ali samo ako ćete se pridržavati uputa stomatologa, održavati oralnu higijenu te redovito dolaziti na preglede. Ovdje trebamo napomenuti kako smatramo da “All-on-four” nije metoda primjerena za ugradnju u svaku čeljust jer postoje različiti rizični faktori koje treba uzeti u obzir prilikom razmatranja odabira ove metode za svakog pacijenta pojedinačno. Kako biste saznali je li “All-on-four” rješenje pogodno za vas, preporučujemo da se već danas naručite na pregled nakon kojeg će naši stručnjaci predložiti najbolju opciju upravo za vaš slučaj.

Koje implantate koristimo

U stomatološkoj ordinaciji TIM DENT – Miličić koristimo sustave Nobel Biocare, Astra Tech, Zimmer Implant, Alpha Bio i Implant Direct. Riječ je o trenutno najkvalitetnijim implantatima na tržištu dokazane sigurnosti koji se koriste ne samo u Europi, već i u cijelom svijetu, a o njihovoj kvaliteti i sigurnosti svjedoči više stotina tisuća zadovoljnih pacijenata godišnje.

IMPLANTOLOGIJA

Prednosti implantata u odnosu na proteze i mostove

  • Predstavljaju gotovo savršen nadomjestak za izgubljeni zub, ne samo vizualno, već i funkcionalno.
  • Za razliku od mostova i proteza, njihova ugradnja ne zahtijeva brušenje, odnosno oštećivanje susjednih, zdravih zubi.
  • Mostovi i proteze ne mogu zaustaviti procese resorpcije kosti i povlačenja zubnog mesa do kojih dolazi nakon gubitka zubi – ugradnja implantata u potpunosti će spriječiti ove pojave.

Tko su kandidati za implantate?

Iako je svaka osoba koja je izgubila barem jedan zub potencijalni kandidat za ugradnju implantata, ipak postoje uvjeti koji moraju biti zadovoljeni. O tome će odlučiti doktor dentalne medicine nakon temeljitog pregleda koji se u najvećoj mjeri sastoji od analize rendgenske snimke. Ona će pokazati postoji li dovoljno kosti za postavljanje dentalnog implantata te omogućuje određivanje njegove točne pozicije ugradnje. Pritom treba naglasiti da godine života nisu prepreka zahvatu. Također, neke se životne navike, poput pušenja, trebaju uzeti u obzir jer primjerice kod pušača, zbog nikotina i povišene temperature usne šupljine, tkivo sporije i otežano zacjeljuje. Imperativ je i dobra oralna higijena.

Podizanje sinusa – sinus lift

Kao što je spomenuto, jedan od osnovnih problema s kojim se mogu suočiti kandidati za implantate jest manjak čeljusne kosti. No i to se može uspješno riješiti. U gornjoj čeljusti u takvoj situaciji radi se sinus lift – kirurški zahvat u lokalnoj anesteziji kojemu je cilj nadomjestiti kost u stražnjem području gornje čeljusti. To se postiže podizanjem dna sinusa. Iako će se ponekad ugradnja implantata obavljati istovremeno s podizanjem sinusa, kod težih se slučajeva postupak ugradnje ipak mora odgoditi jer je najprije potrebno obaviti rekonstrukciju kosti.

U ordinaciji TIM DENT – Miličić u sigurnim ste rukama jer naš oralni kirurg raspolaže znanjem i vještinama o raznim tehnikama koje se primjenjuju kod ovog zahvata.

Augmentacija – rekonstrukcija koštanog tkiva

Vrlo često, posebno kod pacijenata koji su već godinama bez zuba, kost nije dostatna za ugradnju implantata, nije dovoljno visoka ili široka. Stoga je potrebno pristupiti takozvanoj augmentaciji koštanog tkiva, odnosno presađivanju vlastite i/ili korištenju umjetne kosti, što se može učiniti u obje čeljusti u čemu imamo bogato iskustvo. Ovisno o situaciji, ponekad se augmentacija obavlja prilikom ugradnje implantata, no ponekad ipak treba, kod težih slučajeva, prvo provesti augmentaciju kosti i tek nakon uspješne nadogradnje provesti zahvat ugradnje implantata.

Kompjuterski vođena implantologija

Pomisao na “bušenje kosti i postavljanje vijka u čeljust” može doista zvučati zastrašujuće, no prava je istina da je zahvat u potpunosti bezbolan i siguran te da se provodi pod lokalnom anestezijom, a svakom se pacijentu pristupa individualno te da je implantologija najnaprednija tehnologija nadomještanja izgubljenih zuba.

Zahvaljujući napretku tehnologije, u današnje vrijeme pacijentima možemo pružiti rješenja o kojima prije svega nekoliko godina nisu mogli ni sanjati. Naša poliklinika među prvima je počela koristiti NobelGuideTM  – revolucionarni tretman zahvaljujući kojemu u samo dan ili dva možete imati predivne, funkcionalne zube. Riječ je o kompjuterski vođenoj implantologiji koja nam prije svega omogućuje precizno određivanje mjesta ugradnje implantata, a potom nam je dovoljno svega nešto više od pola sata da potpunu bezubost zamijenimo fiksnim protetskim radom.

Pomoću trodimenzionalnog software-a stomatološki se zahvat planira tako da se implantati virtualno postavljaju u njima najoptimalniju poziciju, a na temelju ovog plana se izrađuje implantološka šablona  u zubotehničkom laboratoriju koja omogućuje preciznu ugradnju implantata i izradu fiksnih i privremenih protetskih radova.

Ukratko, NobelGuideTM ima nekoliko velikih prednosti u odnosu na klasičnu implantologiju:

  • Zahvat je neinvazivan, odnosno koristi se tzv. “Flapless” kirurška tehnika kod koje se minimalno oštećuje meko tkivo gingive i čeljusne kosti te nema rezanja, a time ni oteklina. Krvarenje je minimalno.
  • Zahvat je u potpunosti bezbolan, a oporavak je sveden na najmanju moguću mjeru. Pacijenti mogu normalno koristiti zube za žvakanje već desetak sati nakon ugradnje implantata.
  • Potreban je daleko manji broj dolazaka u ordinaciju. Osim što time štedite vrijeme, smanjuje se i trošak liječenja.

Kako biste iskoristili tu mogućnost, pozivamo vas da posjetite našu stomatološku ordinaciju u Zagrebu TIM DENT – Miličić i, nakon provedene dijagnostike i konzultacije s našim stomatolozima, odlučite se za najbolju opciju fiksnog rada.

Recommended Posts